Indiánský den


Zveme širokou veřejnost na indiánský den ve středu 23.8.2017 na Indiánský den! Od 14:00 do 16:00 bude probíhat start na indiánskou stezku od tee-pee pod hlavním mostem a stezka povede až k naší klubovně, kde bude navazovat další program – různorodé hry a soutěže, opékání buřtů, táborový oheň a mnoho dalšího, třeba i nějaké překvapení. Samotná stezka bude trvat cca 2 hodiny.  Zájemci mohou přespat v tee-pee do dalšího dne.
Startovné: zdarma
S sebou: buřta na opékání, indiánskou náladu, zájemci o přespání spacák.
Pití, příp. drobné občerstvení bude zajištěno.

Plakát akce ke stažení zde

Konání akce probíhá za podpory dotací z MŠMT a KRJ Liberec.