20.3.2017

Pro rodiče nováčků

Co to vlastně je skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě
  • Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.
Skaut.cz

 

Kdo děti vede?

Vedoucí oddílů, ať už vlčat, světlušek, skautů, či skautek musí mít složenu tzv. vůdcovskou zkoušku – ke složení této zkoušky je zapotřebí mít znalosti skautingu jako takového, práva, hospodaření, ochrany přírody, zdravovědy, psychologie či pedagogiky, ale součástí jsou i zkoušky z kultury či estetiky. Nutné je též lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vůdcovské zkoušce předchází tzv. čekatelská zkouška a před skládáním vůdcovské zkoušky musí adept působit a pomáhat s vedením oddílu po určitou dobu. Vedením oddílu je vůdce pověřen skautským střediskem, pod které oddíl spadá.

Co budou děti potřebovat?

 Pro začátek nic, postupem času je však třeba mít věci na schůzku a na výlety – viz sekce Pro členy

Kde a kdy nás najdete?

Najdete nás v naší klubovně na adrese Betlémská 733, Železný Brod (mapa) a to vždy o schůzkách:

Úterý 16:00 – 18:00 – schůzka vlčat a světlušek (cca do 11 let věku)
Středa 16:00 – 18:00 – schůzka skautů (11 – 18 let)

Také nás najdete na FACEBOOKU

Kolik to bude stát?

První měsíc jako nováčka nic. Členové platí tzv. registrační poplatky – které jsou 600,- Kč na kalendářní rok, zvlášť se platí letní tábor (cca 3000,- Kč na čtrnáct dnů) a výpravy (záleží na délce a místě) – snažíme se je dělat s minimálními náklady (platí se ubytování, strava a jízdné)